Διοίκηση

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΑΥΓΗ ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΟΥ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΡΟΔΙΑ ΦΟΥΡΝΙΑΔΗ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΑΝΝΑ ΚΟΣΜΙΔΟΥ - ΝΟΜΙΚΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΡΩΣΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΤΑΜΙΑΣ

 ΤΙΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΜΕΛΗ

 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ- ΧΗΜΙΚΟΣ

 

 ΑΝΝΑ ΔΟΥΡΤΜΕ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

 ΕΦΗ ΛΑΖΙΔΟΥ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

 

 ΖΑΝΑ ΜΩΥΣΙΔΟΥ- ΓΕΩΠΟΝΟΣ

 

 ΝΑΤΑΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-  ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

 

 ΑΝΝΑ ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ-ΔΕΪΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ- ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

 

 ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΑΜΠΟΥΣΗ- ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 

 

 

 

 

Μέριμνα του παιδιού Καβάλας      Iωάννη Αστεριάδη 1      65403 Καβάλα      Τηλ/Fax 2510 223851      merimnak@otenet.gr

Η ιστοσελίδα κατασκευάστηκε από τον Α. Τσιαμπούση ως προσφορά στη Μέριμνα Καβάλας     tsiamkav@otenet.gr