Μέριμνα του παδιού Καβάλας

Ιωάννου Αστεριάδη 1 65403 Καβάλα Τηλ/Fax 2510 223851 merimnak@otenet.gr

Μέριμνα του παιδιού Καβάλας      Iωάννη Αστεριάδη 1      65403 Καβάλα      Τηλ/Fax 2510 223851      merimnak@otenet.gr

Η ιστοσελίδα κατασκευάστηκε από τον Α. Τσιαμπούση ως προσφορά στη Μέριμνα Καβάλας     tsiamkav@otenet.gr