Σκοπός του σωματείου είναι η λειτουργία του Ιδρύματος "ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ" για την φροντίδα και την εκπαίδευση των νηπίων 2,5 έως 4,5 ετών, των οποίων οι μητέρες εργάζονται.

Μέριμνα του παιδιού Καβάλας      Iωάννη Αστεριάδη 1      65403 Καβάλα      Τηλ/Fax 2510 223851      merimnak@otenet.gr

Η ιστοσελίδα κατασκευάστηκε από τον Α. Τσιαμπούση ως προσφορά στη Μέριμνα Καβάλας     tsiamkav@otenet.gr