ΝΕΑ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ!!!

23/9/2020 12:00:00 πμ
Η ομάδα δένεται και ο ουρανός της Μέριμνας γεμίζει ⭐⭐⭐..

Μέριμνα του παιδιού Καβάλας      Iωάννη Αστεριάδη 1      65403 Καβάλα      Τηλ/Fax 2510 223851      merimnak@otenet.gr

Η ιστοσελίδα κατασκευάστηκε από τον Α. Τσιαμπούση ως προσφορά στη Μέριμνα Καβάλας     tsiamkav@otenet.gr